сталість бур'яну


сталість бур'яну
Показник частоти зустрічання певного виду бур'яну в облікових ділянках, виражена у відсотках до загальної суми облікових ділянок.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.